Aangescherpte exameneisen havo

AHA-WEBy

Met ingang van 1 augustus van het schooljaar 2014-2015 is voor de leerling van het havo de maatregel van kracht dat het rekenkundig gemiddelde van de cijfers behaald bij het centraal examen ten minste 5.5 moet bedragen.

Met ingang van 1 augustus van het schooljaar 2015-2016 is daarbij de regel van kracht dat de leerling van het havo maximaal één vijf (5) als eindcijfer mag scoren voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Hierbij moeten de andere cijfers ten minste een zes bedragen.

Vanaf schooljaar 2016-2017 de rekentoets verplicht. Als u de toets niet afneemt, ontvangt u geen diploma.

Vanaf 2019-2020 is de rekentoets alleen verplicht voor leerlingen zonder Wiskunde in hun profiel.

In onderstaande tabel staat welke exameneis in welk schooljaar van kracht gaat.

SCHOOLJAAR 3-JARIGE HAVO: AHA
2014-2015
 • Gemiddelde CE is voldoende
2015-2016
 • Max. één 5 in de kernvakken (Ne, En, wi)
 • 7e vak verplicht in klas 1
2016-2017
 • Rekentoets verplicht
 • 7e vak verplicht in klas 2
2017-2018
 • Eerste cohort met 7 examenvakken
2019-2020
 • Rekentoets verplicht voor leerlingen
  zonder wiskunde

 

Voor de examenklas gelden dus vanaf schooljaar 2017-2018 de volgende aangescherpte exameneisen:

 • Gemiddelde CE is voldoende (5.5 of hoger);
 • Maximaal één 5 als eindcijfer in de kernvakken (Ne, En, Wi);
 • 7 vakken profiel;
 • Rekentoets.

LET OP:
In klas 3 is het bij de uitslag mogelijk om cijfers van eerdere examenjaren te gebruiken om te kunnen slagen!