Studeren loont!

AHA-WEBac

Het schoolgeld per vak voor de Avondhavo/ AvondVWO bedraagt Afl.50,-. Dit kunt u terugverdienen. De Avondhavo heeft namelijk een uniek systeem van beloning voor goede resultaten.

U moet het beschouwen als een extra motivatie om uw best te doen onder het motto “Studeren loont”.

Klas 1 en 2

Klas 1 en 2 kent 7 verplichte vakken.  Als u voor het eerste rapport voldoende scoort volgens de overgangsnormen, krijgt u bij Rapport 1 en Rapport 2 Afl.87,50 terug van het schoolgeld. Als u tot slot overgaat, krijgt u Afl.175,- terug.

Dus als u op alle drie rapporten voldoende scoort volgens de overgangsnormen, krijgt u al uw schoolgeld terug. Voor verleende vrijstellingen krijgt u geen geld terug, want daarvoor hebt u ook geen schoolgeld betaald.

BELONING VOLDOENDE RAPPORT KLAS 1 + KLAS 2 o.b.v. 7 VAKKEN
RAPPORT 1 Afl. 87,50
RAPPORT 2 Afl. 87,50
OVERGANGSRAPPORT Afl. 175,-

 

Klas 3

U krijgt per vak Afl.50,- terug van het schoolgeld als u slaagt. Bij een volledig examen betekent dit dus dat u Afl.350,- terugkrijgt als u slaagt. Als u met deelcertificaten werkt, krijgt u per behaald deelcertificaat Afl.50,-.

VWO

U krijgt per behaald deelcertificaat Afl.50,- terug van het schoolgeld.

LET OP:
U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van uw (eigen) bankrekeningnummer aan de school. Indien u deze niet inlevert, kunt u ook geen beloning ontvangen. Alle recht op beloning van schooljaar 2022-2023 vervalt op 1 september 2023. Elke beloning geschiedt via een overmaking op uw persoonlijke bankrekening. Indien er een verkeerde of inactieve bankrekeningnummer aan de school wordt opgegeven, zullen de administratiekosten van AWG. 25,- voor rekening van de leerling zijn.