Boeken

AHA-WEBeBoekenlijst
Een lijst van boeken, die door de leerlingen aangeschaft moeten worden voor het schooljaar 2022-2023, is bij de directie verkrijgbaar. In deze lijst zijn ook de readers opgenomen die bij sommige vakken worden gebruikt. Evenals de boeken zijn de meeste readers via de boekhandel verkrijgbaar; een enkele reader is op school verkrijgbaar.