Ter inspiratie

Enkele wijze woorden om je te inspireren.
Doe altijd je best en blijf gefocust op je einddoel!

Studeren aan de Avondhavo loont!

Het unieke systeem van belonen maakt studeren aan de Avondhavo volgens veel studenten nog aantrekkelijker!

Studeren loont!

[Read more…]

SE-2 roosters zijn online

De schoolexamens (SE’s) gaan van start in de week van 9 t/m 19 december 2019.
Download nu alvast je rooster.

[Read more…]

Durf de uitdaging aan!

Raun Tromp, en vele anderen gingen u voor. Met succes!

Gaat u ook de uitdaging aan?

Arubalening

Kiest u voor een vervolgstudie en wilt u gebruikmaken van de Arubalening?

Vul de betreffende documenten voor de aanvraag van de lening dan tijdig in!

[Read more…]

Avondhavo Aruba betekent voor mij…

…een toegang naar iets groters in het leven. Met het AHA-diploma kun je verder studeren in binnen- en buitenland of beter werk krijgen, dan wanneer je alleen een mavo-diploma hebt. Sidney Tromp, 20 jaar

[Read more…]

Studeren in Nederland?

Bent u van plan om volgend schooljaar naar Nederland te gaan om daar te studeren?
We wijzen u dan graag op belangrijke informatie over studiekeuze, aanmelding bij het hoger onderwijs en studiefinanciering.

[Read more…]

Appel di Oro

Eind november vond de uitreiking plaats van de Appel di Oro. De gouden appel wordt toegekend aan personen voor hun bijzondere verdienste in het onderwijs. In de categorie ‘Schoolleider van het jaar’ ontving Frank Mulders uit handen van Minister Hooyboer-Winklaar een Appel di Oro.

[Read more…]

Wat u moet weten!

Voor een goede gang van zaken tijdens dit schooljaar attenderen wij u graag op een aantal punten, waaronder de strengere bevorderingsnormen.
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van de brief, die u hier kunt downloaden.

[Read more…]

Durft u de uitdaging aan?

Er zijn genoeg redenen om te starten met een havo-opleiding in de avonduren: U maakt de weg vrij voor toelating tot een mbo-opleiding of hbo-studie. Dat is een uitdaging!

[Read more…]