CE-rooster

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u het SE-boekje. Hierin staan ook de officiёle data van de centrale eindexamens (CE). U kunt dit CE-rooster nu ook downloaden door op de betreffende link in onderstaand schema te klikken. Op dit rooster staan ook de hulpmiddelen vermeld die u per vak mag gebruiken bij het examen.

CE-ROOSTER AVONDHAVO ARUBA
HAVO CE-rooster 2016 HAVO – AHA
CE-rooster 2016 HAVO – EBA
Begeleidende brief
VWO CE-rooster 2016 VWO – EBA Begeleidende brief