CE-rooster

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u het SE-boekje. Hierin staan ook de officiёle data van de centrale eindexamens (CE).