CE-rooster

AHA-WEBoOp <<datum nog te bepalen>> starten de Centrale Examens voor HAVO en VWO.
U kunt de roosters met data tezijnertijd downloaden:

Rooster centraal (schriftelijke) examens VWO
Rooster centraal (schriftelijke) examens HAVO

Tijdvakken centrale examens 2023

  • Voor de schriftelijke centrale examens begint het eerste tijdvak op <<datum nog te bepalen>> en eindigt het eerste tijdvak op <<datum nog te bepalen>>.
  • Voor de schriftelijke centrale examens begint het tweede tijdvak op <<datum nog te bepalen>> en eindigt het tweede tijdvak op <<datum nog te bepalen>>.