CP-rooster

Het schooljaar is verdeeld in drie trimesters. Elk trimester is verdeeld in twee blokken. Ieder blok wordt afgesloten met een CP. Ieder vak heeft dus twee centrale proefwerkperioden (CP) voor een rapport. U vindt de roosters voor elke toetsperiode in onderstaand schema; deze roosters kunt u t.z.t. downloaden.

Voor het schooljaar 2019-2020 zijn de data van deze CP’s als volgt:

DATA CP’s
Eerste trimester Rapport 1 Blok 1
Blok 2
CP 1
CP 2
23 sep. – 27 sep. 2019
11 nov. – 15 nov. 2019
Tweede trimester Rapport 2 Blok 3
Blok 4
CP 3
CP 4
6 jan. – 10 jan. 2020
2 mrt. – 6 mrt. 2020
Derde trimester Rapport 3 Blok 5
Blok 6
CP 5
CP 6
4 mei – 12 mei 2020
15 juni – 22 juni 2020
CP6 rooster SN
CP6 rooster OS
regels CP
Aangepaste bevorderingsnormen
& inschrijvings informatie

Let op:

  1. Een Centraal Proefwerk kan ook inhouden dat je een Praktische Opdracht moet uitvoeren, bijvoorbeeld het maken van een werkstuk over een bepaald thema.
  2. De talenvakken Nederlands, Engels en Spaans hebben naast de CP’s ook Overhoringen binnen een Blok die samen een proefwerkcijfer opleveren, het zogenaamde klassencijfer.