Diploma – Certificaat

AHA-WEBhDiploma
Het diploma van de Avondhavo is gelijkwaardig aan dat van de dagschool. U maakt hetzelfde Centrale Examen op hetzelfde tijdstip in de maand mei van het examenjaar.

Certificaat
De meeste leerlingen doen examen in alle zeven vakken. U kunt echter ook examen doen per vak. Met certificaten kunt u de zwaarte van de opleiding  verdelen en uw eigen tempo bepalen. U kunt zeven (7) havo- certificaten verzilveren voor een havo-diploma. Dit diploma heeft dezelfde waarde als een regulier diploma. Voorheen moesten leerlingen die met certificaten op de Avondhavo werkten voor alle vakken tenminste een 6 halen om een diploma te halen.

Sinds het schooljaar 2019-2020 kunnen leerlingen die met certificaten werken ook met een 5 en/of een 4 (niet in de kernvakken) alsnog een diploma halen. Vanaf het schooljaar 2019-2020 kunnen deze cijfers ook afkomstig zijn van oude examenjaar cijferlijsten, mits deze niet ouder zijn dan 10 jaar. Voor een diploma met certificaten gelden ook de aangescherpte exameneisen.

Vakdiploma’s
Een vakdiploma biedt ook de mogelijkheid om een studie in een (1) vak te doen als u al een havodiploma hebt. Dat kan handig zijn als u  voor uw vervolgopleiding of uw beroep de kennis van een bepaald vak nodig hebt.

LET OP:
Cijferlijsten en certificaten zijn voor 10 jaar geldig.