Diploma – Certificaat

diploma-1819

Diploma
Het diploma van de Avondhavo is gelijkwaardig aan dat van de dagschool. U maakt hetzelfde Centrale Examen op hetzelfde tijdstip in de maand mei van het examenjaar.

Certificaat
U kunt ook examen doen per vak. Als u per vak minimaal een afgeronde 6 haalt in het examenjaar, krijgt u een certificaat. Zodra u zes van deze certificaten binnen uw profiel gehaald hebt, krijgt u het diploma. Voor een diploma met certificaten gelden ook de aangescherpte exameneisen. Door met certificaten te werken, kunt u de zwaarte van de opleiding verdelen en uw eigen tempo bepalen.

Een certificaat biedt ook de mogelijkheid om een studie in een (1) vak te doen. Bijvoorbeeld als u al een havodiploma hebt, maar voor uw vervolgopleiding of beroep de kennis van een bepaald vak nodig hebt.

Certificaten die zijn behaald na 1 augustus 2006 hebben een geldigheidsduur van 10 jaar. Certificaten behaald vóór 1 augustus 2006 zijn geldig tot 1 augustus 2012.