Examen geschiedenis

Het vak geschiedenis

Sinds schooljaar 2015-2016 worden er centrale examens afgenomen in het vak geschiedenis & staatsinrichting voor het havo. Dit examen wordt ontwikkeld door het Examenbureau Aruba.