Examen geschiedenis

Het vak geschiedenis

Sinds schooljaar 2015-2016 worden er centrale examens afgenomen in het vak geschiedenis & staatsinrichting voor het havo. Dit examen wordt ontwikkeld door het Examenbureau Aruba. Het centraal examen voor schooljaar 2018-2019 is gebaseerd op twee thema’s: Oorlog en Vrede en Arubaanse Staatsinrichting.

Ook het VWO zal in schooljaar 2018-2019 een centraal examen hebben in het vak geschiedenis & staatinrichting. Dit examen wordt ontwikkeld door het Examenbureau Aruba.