Examen geschiedenis

Het vak geschiedenis

Vanaf het schooljaar 2015-2016 zullen er centrale examens afgenomen worden in het vak geschiedenis & staatsinrichting voor het havo. Het examen zal ontwikkeld worden door het Examenbureau Aruba. Voor schooljaar 2017-2018 geldt dat het centraal examen gebaseerd is op twee thema’s: Oorlog en Vrede en Arubaanse Staatsinrichting.

Ook het VWO zal in schooljaar 2017-2018 een centraal examen hebben in het vak geschiedenis & staatinrichting. Dit examen zal ontwikkeld worden door het Examenbureau Aruba.