Examengeld

AHA_21_22_web7

Bent u leerling van klas 3 of van het vwo, dan moet u Afl. 50,- examengeld betalen. Dit wordt gebruikt voor de huur van een zaal voor examenzittingen, diploma-uitreiking en examenpapier e.d.  Deze Afl. 50,- moet betaald worden bij inschrijving. Het bedrag kan alleen per bank betaald worden:

  • rekeningnummer 617.168.00
    bij de CMB ten name van de Stichting Avondonderwijs.
    Onderwerp: examengeld.