Individu & Samenleving

individu-1920

Onderzoek sociaal probleem

In het tweede leerjaar moet u naast de vakken van uw profiel ook het vak Individu & Samenleving (I&S) volgen. Bij het vak I&S verdiept u zich in een sociaal-maatschappelijk probleem uit de Arubaanse samenleving. U maakt een verslag van uw onderzoek. Bovendien presenteert u de opzet van het onderzoek en de onderzoeksbevindingen aan de klas.

De inrichting van het vak I&S is gebaseerd op een aantal contact-uren en tijdens het onderzoek op begeleiding-op-afstand door de docent. Het aanleren van onderzoeksvaardigheden maakt uitdrukkelijk onderdeel uit van het vak, terwijl de materie op sociaal-maatschappelijk vlak ligt. De opzet van I&S komt tegemoet aan de vaardigheden die vereist zijn bij het maken van het profielwerkstuk. Het cijfer van I&S maakt samen met het resultaat voor het profielwerkstuk deel uit van het combinatiecijfer op het diploma.

Let op:

  • Alleen in het tweede leerjaar (klas 2) kunt u het vak I&S volgen en afronden.
  • Het vak I&S telt niet mee in de overgangsnormen, maar zonder een cijfer voor het vak I&S kunt u niet bevorderd worden naar de examenklas (klas 3).
  • Het behaalde cijfer voor I&S moet minimaal een 4 zijn.

Vrijstelling
Als u met goed gevolg I&S op een andere school gevolgd heeft, krijgt u vrijstelling voor I&S. U moet dan wel een kopie hiervan inleveren bij de directie. Het daar behaalde cijfer wordt overgenomen door de Avondhavo.