Individu & Samenleving

AHA-WEBrIn klas 2 moet u naast de vakken van uw profiel ook het vak Individu & Samenleving (I&S) volgen. Bij het vak I&S  verdiept u zich in een sociaal-maatschappelijk probleem uit de Arubaanse samenleving. U maakt minimaal een verslag van uw onderzoek. De inrichting van het vak I&S is gebaseerd op een aantal contacturen en tijdens het onderzoek op begeleiding- op-afstand door de docent. Het aanleren van onderzoeksvaardigheden maakt uitdrukkelijk onderdeel uit van het vak, terwijl de materie op sociaal- maatschappelijk vlak ligt. De opzet van I&S komt tegemoet aan de vaardigheden die vereist zijn bij het maken van het profielwerkstuk.

Als u een voldoende hebt gehad voor I&S op een andere school, moet u een kopie hiervan inleveren bij de directie zodat het cijfer overgenomen kan worden door de Avondhavo.

LET OP:
I&S is een onderdeel van het combinatiecijfer dat zowel compensatiepunten als onderpunten kan opleveren in het examenjaar. Het combinatiecijfer is het gemiddelde van de cijfers voor I&S en het profielwerkstuk. Dit cijfer komt op uw cijferlijst te staan en telt mee in de beoordeling of u geslaagd bent of niet.