Inspectie

Onderwijsinspectie

De inspecteurs van het Onderwijs houden toezicht op de kwaliteit van ons onderwijs en evalueren dit op structurele basis. Verder zien ze toe op de naleving van de wettelijke voorschriften die op ons onderwijs van toepassing zijn.

De Inspectie van het Onderwijs is gevestigd aan de JFK Educational Center, tel. nr. 588 6015, e-mail: inspectieonderwijsaruba@yahoo.com.