Klachten

AHA_21_22_klachten

Bent u het niet eens met de handelswijze van een docent, dan kunt u zich daarover beklagen bij de directie.

Tegen beslissingen van de directeur en/of de docentenvergadering kunt u in beroep gaan bij het bestuur van de Stichting Avond Onderwijs Aruba. Dit beroep moet u binnen vijf werkdagen na de aan te vechten beslissing schriftelijk bij het bestuur indienen. Het bestuur neemt binnen tien werkdagen nadat het beroep is aangetekend een beslissing. Deze wordt u schriftelijk meegedeeld.

Het beroep stuurt u naar Stichting Avond Onderwijs Aruba, Skakespearestraat 17, Oranjestad. Het bestuur is bereikbaar via haar secretaresse, mevrouw Trina Laclé-Maduro op telefoonnummer 5838720 tijdens kantooruren.

Hebt u een klacht over een Schoolexamen of Centraal Examen kunt u die schriftelijk indienen bij de examencommissie. Bent u het vervolgens niet eens met de beslissing van de examencommissie , kunt u terecht bij de Inspectie van het Onderwijs (zie Inspectie Onderwijs).