OVER DE SCHOOL

AHA-WEBaDe rubriek OVER DE SCHOOL bevat de volgende subrubrieken: | Registratie procedure | Inschrijving | Registratieformulier | Schoolgeld | Examengeld | Diploma-Certificaat | Inspectie | Organisatie | Bestuur |

Welkom op de website van Avondhavo Aruba

Bent u van plan om tijdens de avonduren uw havodiploma te halen? Of wilt u studeren aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Aruba maar heeft u nog een aantal vwo-certificaten nodig? Op onze website vindt u de belangrijkste informatie over de inrichting van ons onderwijs. Mocht u nog vragen hebben, of wilt u eerst een kijkje komen nemen voordat u zich aanmeldt, neem dan gerust contact met ons op.

Avondhavo Aruba (AHA) biedt Hoger Algemeen Vormend Onderwijs (havo) aan, waarbij u in 3 jaar een havodiploma kunt behalen. Het diploma van AHA is officieel erkend in Nederland en  gelijkwaardig aan dat van de dagopleiding.  Met een havodiploma op zak kunt u bijvoorbeeld verder studeren aan een hbo-opleiding. Op de Avondhavo Aruba kunt u binnen 1 jaar tijd vwo- certificaten behalen voor vier vakken die nodig zijn om te worden toegelaten tot de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Aruba.

Voordelen Avondhavo Aruba:

  • combineren van werk en studie;
  • combineren van familie en studie;
  • diplomagericht studeren: u volgt uitsluitend vakken uit uw profiel. Geen godsdienst, LO, muziek of creatief vak;
  • beloningssysteem: bij een voldoende rapport / behalen diploma restitutie van uw schoolgeld;
  • mogelijkheid om certificaten per vak te behalen;
  • bij doubleren recht op vrijstelling van een vak waarvoor u minimaal een afgeronde 7 hebt behaald;
  • eenjarige avond-vwo (met vier vakken) biedt toegang tot de rechtenstudie aan de Universiteit van Aruba.

Vergeleken met een dagopleiding volgt u op de Avondhavo Aruba relatief weinig lessen. Een uniek voordeel om werk en studie te combineren.  Omdat u letterlijk veel korter in de schoolbanken zit, wordt er wel een groter beroep gedaan op uw motivatie om thuis aan de slag te gaan. Hierdoor heeft uw agenda mogelijk tijdelijk minder ruimte voor hobby’s, sporten en socialiseren.

Bij de Avondhavo Aruba ligt de focus op een betere toekomst. Uw toekomst. Al bijna een halve eeuw verlaten studenten, veelal gewapend met een diploma, onze avondopleiding. Ook prominenten uit de Arubaanse samenleving.

Bestuur, directie en docenten wensen u succes en veel studieplezier.