Overgangsnormen

AHA-WEBn2022-2023

Afronding cijfers
Alle secties gebruiken bij de vaststelling van het eindcijfer de normale afronding.
Dat wil zeggen dat 0,5 of meer naar boven en dat minder dan 0,5 naar beneden wordt afgerond (bijv. 5,49 wordt 5 en 5,50 wordt 6).

Bepaling eindcijfers
Bij de bepaling van het eindcijfer houden de secties zich aan het gemiddelde van de trimestercijfers met het bijbehorende gewicht:

Nederlands 1 : 1 : 1
Engels 1 : 1 : 1
Spaans 1 : 1 : 1
Papiamento 1 : 1 : 1
Wiskunde A 1 : 1 : 1
Scheikunde 1 : 1 : 1
Biologie 1 : 1 : 1
Bedrijfseconomie 1 : 1 : 1
Economie 1 : 1 : 1
Geschiedenis 1 : 1 : 1
Aardrijkskunde 1 : 1 : 1
Informatiekunde 1 : 1 : 1

 

Bevordering
Een leerling kan pas bevorderd worden indien hij/zij een volledig 3de rapport krijgt. Dit betekent dat de leerling ALLE proefwerken van het laatste CP6 heeft gemaakt. Indien dat niet het geval is, wordt de leerling automatisch afgeschreven en kan hij/zij niet meer in aanmerking komen voor rapport 3+ het eindrapport.

Let op:
I&S + rekenen tellen niet mee in de bevordering. Dus het eindcijfer I&S telt ook niet mee
als compensatiepunt. Maar I&S moet wel afgerond zijn in klas 2 om bevorderd te worden naar klas 3 en de rekentoets moet ook gemaakt zijn.

Heb je een volledig rapport van 7 vakken (zie boven) dan word je bevorderd indien:
1. Alle cijfers minimaal een 6 zijn.
2. Je hebt 1 vijf en de rest is voldoende
3. Je hebt 2 vijven (alleen 1 vijf in de kernvakken) en minimaal 2 compensatiepunten
4. Je hebt 1 vier (niet in de kernvakken) en minimaal 2 compensatiepunten
5. Je hebt 1 vijf en 1 vier (niet in de kernvak) en minimaal 3 compensatiepunten

Vrijstelling:
Een vrijstelling kan je halen wanneer je niet bevorderd wordt en een eindcijfer 7 is behaald voor een vak. Deze vrijstelling is 1 jaar geldig. Om in aanmerking te komen moet je een volledig rapport hebben.