Profielen

U moet een profiel kiezen. Dit profiel bestaat uit een vaste combinatie van vakken die aansluiten bij een bepaald vervolgonderwijs/beroep.  Bij het kiezen van een vak binnen een profiel moet u minstens in dat vak op de mavo examen hebben gedaan. Uitzondering hierop vormen de vakken Spaans, Papiamento, informatica, M&O, economie, geschiedenis en aardrijkskunde. De Avondhavo heeft geen profiel met het vak CKV.

In klas 1 en 2 zijn 7 vakken verplicht. Dus ieder profiel bestaat uit 7 vakken. Daarnaast volgt u in klas 2 de vakken I&S en Rekenen.

Voor klas 3 geldt voor schooljaar 2016-2017 nog dat u maar 6 vakken hoeft te volgen voor het havodiploma.

Let op: In uw keuze kunt u niet afwijken van de aangeboden profielen.

Profielen klas 1 + klas 2

Profiel 1: Mens- en Maatschappijwetenschappen

PROFIEL 1:
MENS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN
KLAS 1 + 2 MM01 MM02 MM03 MM04 MM05 MM06
GEMEENSCH. DEEL NE NE NE NE NE NE
EN EN EN EN EN EN
PROFIELDEEL WA WA WA WA WA WA
 EC EC EC AK EC GS
 GS AK AK GS GS AK
KEUZEDEEL SP SP SP BIO MO MO
BIO BIO GS SP INF SP

Profiel 2: Humaniora
Profiel 3: Natuurwetenschappen

PROFIEL 2:
HUMANIORA
PROFIEL 3:
NATUURWETENSCHAPPEN
KLAS 1 + 2 HU07 HU08 NW09 NW10
GEMEENSCH. DEEL NE NE NE NE
EN EN EN EN
PROFIELDEEL SP SP WA WA
 AK AK SK SK
 GS GS BIO BIO
KEUZEDEEL EC MO SP EC
PA PA EC INF

Profielen klas 3

Profiel 1: Mens- en Maatschappijwetenschappen

PROFIEL 1:
MENS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN
KLAS 3 MM01 MM02 MM03 MM04 MM05 MM06 MM07 MM08 MM09 MM10
GEMEENSCH. DEEL NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN
PROFIELDEEL WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA
AK EC EC AK EC EC EC AK EC EC
GS GS AK GS GS AK AK GS GS AK
SP SP SP MO MO MO GS BIO BIO BIO

 

Profiel 2: Humaniora
Profiel 3: Natuurwetenschappen

PROFIEL 2:
HUMANIORA
PROFIEL 3:
NATUURWETENSCHAPPEN
KLAS 3 HU11 HU12 NW13 NW14 NW15 NW16 NW17
GEMEENSCH. DEEL NE NE NE NE NE NE NE
EN EN EN EN EN EN EN
PROFIELDEEL SP SP WA WA WA WA WA
AK AK SK SK NA NA NA
GS GS BIO BIO SK SK SK
MO EC SP EC EC BIO EC