Profielen

U moet een profiel kiezen. Dit profiel bestaat uit een vaste combinatie van vakken die aansluiten bij een bepaald vervolgonderwijs/beroep.  Bij het kiezen van een vak binnen een profiel moet u minstens in dat vak op de mavo examen hebben gedaan. Uitzondering hierop vormen de vakken Spaans, Papiamento, informatica, M&O, economie, geschiedenis en aardrijkskunde. De Avondhavo heeft geen profiel met het vak CKV.

In alle klassen zijn 7 vakken verplicht. Dus ieder profiel bestaat uit 7 vakken. Daarnaast volgt u in klas 2 de vakken I&S en Rekenen.

Let op: In uw keuze kunt u niet afwijken van de aangeboden profielen.

Profielen klas 1

Profiel 1: Mens- en Maatschappijwetenschappen

PROFIEL 1:
MENS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN
KLAS 1 MM01 MM02 MM03 MM04 MM05 MM06
GEMEENSCH. DEEL NE NE NE NE NE NE
EN EN EN EN EN EN
PROFIELDEEL WA WA WA WA WA WA
 EC EC EC AK EC GS
 GS AK AK GS GS AK
KEUZEDEEL SP SP SP BIO MO MO
MO BIO GS SP INF SP

 

Profiel 2: Humaniora
Profiel 3: Natuurwetenschappen

PROFIEL 2:
HUMANIORA
PROFIEL 3:
NATUURWETENSCHAPPEN
KLAS 1 HU07 HU08 NW09 NW10 NW11 NW12 NW13
GEMEENSCH. DEEL NE NE NE NE NE NE NE
EN EN EN EN EN EN EN
PROFIELDEEL SP SP WA WA WA WA WA
AK AK SK SK SK NA NA
GS GS BIO BIO BIO SK SK
KEUZEDEEL EC MO SP EC SP SP BIO
PA PA EC INF INF BIO INF

 

Profielen klas 2 + klas 3

Profiel 1: Mens- en Maatschappijwetenschappen

PROFIEL 1:
MENS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN
KLAS 2 + 3 MM01 MM02 MM03 MM04 MM05 MM06
GEMEENSCH. DEEL NE NE NE NE NE NE
EN EN EN EN EN EN
PROFIELDEEL WA WA WA WA WA WA
 EC EC EC AK EC GS
 GS AK AK GS GS AK
KEUZEDEEL SP SP SP BIO MO MO
MO BIO GS SP INF SP

 

Profiel 2: Humaniora
Profiel 3: Natuurwetenschappen

PROFIEL 2:
HUMANIORA
PROFIEL 3:
NATUURWETENSCHAPPEN
KLAS 2 + 3 HU07 HU08 NW09 NW10 NW11
GEMEENSCH. DEEL NE NE NE NE NE
EN EN EN EN EN
PROFIELDEEL SP SP WA WA WA
AK AK SK SK SK
GS GS BIO BIO BIO
KEUZEDEEL EC MO SP EC SP
PA PA EC INF INF