Profielen

AHA-WEBk

Het onderwijs op de Avondhavo is gericht op de vakken van het diploma. U volgt geen algemeen vormende vakken als LO, godsdienst en CKV.

U moet een profiel kiezen. Een profiel op de havo bestaat uit 7 vakken. Indien u een mavo- diploma hebt met 6 vakken, moet u een zevende vak kiezen. Bij het kiezen van een vak binnen een profiel moet de aspirant-leerling voor klas 1 minstens in dat vak op de mavo examen hebben gedaan. Uitzondering hierop vormen de vakken Spaans, Papiamento, informatica, economie, bedrijfseconomie, geschiedenis en aardrijkskunde.

In klas 2 volgt u ook het vak  individu en samenleving (I&S) en indien u geen wiskunde in uw profiel hebt ook het vak rekenen. Deze twee vakken maken deel uit van het gemeenschappelijk deel van uw profiel.

Alleen in het tweede leerjaar kan een leerling het vak I&S volgen en afronden. Zonder een cijfer voor het vak I&S kan een leerling in principe niet bevorderd worden. Dit cijfer moet minimaal een vier (4) zijn.

Het kan voorkomen dat op de dependence te San Nicolas soms niet alle profielen kunnen worden aangeboden, door te weinig aanmeldingen voor een bepaalde profiel.

LET OP:
De Avondhavo heeft geen profiel met het vak CKV of Natuurkunde. Er worden profielen aangeboden met vaste combinaties in  klas 1 en 2.  In uw keuze kunt u niet afwijken van de aangeboden profielen.

Profielen klas 1, 2, 3

Profiel 1: Mens- en Maatschappijwetenschappen

PROFIEL 1:
MENS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN
KLAS 1, 2, 3 MM01 MM02 MM03 MM04 MM05 MM06
GEMEENSCH. DEEL NE NE NE NE NE NE
EN EN EN EN EN EN
PROFIELDEEL WA WA WA WA WA WA
 EC EC EC AK EC GS
 GS AK AK GS GS AK
KEUZEDEEL SP SP SP BIO BE BE
BIO BIO GS SP INF SP

 

Profiel 2: Humaniora
Profiel 3: Natuurwetenschappen

PROFIEL 2:
HUMANIORA
PROFIEL 3:
NATUURWETENSCHAPPEN
KLAS 1, 2, 3 HU07 HU08 NW09 NW10 NW11
GEMEENSCH. DEEL NE NE NE NE NE
EN EN EN EN EN
PROFIELDEEL SP SP WA WA WA
AK AK SK SK SK
GS GS BIO BIO BIO
KEUZEDEEL EC BE SP EC SP
PA PA EC INF INF

VWO

U kunt  met een havo- diploma, certificaten behalen voor de volgende 5 vakken in onze VWO- afdeling;   Nederlands, Engels, Spaans, Papiamento en geschiedenis. Elk schooljaar biedt de Avondhavo-VWO additionele vakken aan. Deze vakken worden aangeboden indien er sprake is van voldoende registraties. Voor ieder vak waar u een voldoende voor haalt, ontvangt u een certificaat. Dit is een officieel bewijs dat u aangetoond hebt kennis en vaardigheid te bezitten in dat vak op VWO-niveau.

Bezit u de volgende vier VWO-certificaten: Nederlands, Engels, Spaans en geschiedenis, en bent u ouder dan 21 jaar, dan kunt u in aanmerking komen voor deelname aan de programma’s van de Universiteit van Aruba (UA). Het is verstandig om de website van de UA te raadplegen voor verdere informatie over de toelating.

U kunt ook, indien u bij de dagschool en /of via het landsexamen enkele VWO-certificaten hebt behaald, bij ons op de avondVWO uw profiel aanvullen om zo een VWO-diploma behalen.

LET OP:
Indien u in dit schooljaar voor een diploma opgaat (8 vakken), moet u rekening houden dat u tevens dient in te schrijven voor de vakken I&S en PWS.