Profielwerkstuk

profielwerkstuk-1920
 
In de examenklas bent u verplicht een profielwerkstuk (PWS) te maken. Het cijfer van het profielwerkstuk maakt samen met het resultaat voor I&S deel uit van het combinatiecijfer op het diploma.

Het maken van een profielwerkstuk heeft als doel om een betere aansluiting met het vervolgonderwijs te bewerkstelligen. Het werkstuk is een opdracht die u voor een van de vakken uit uw profieldeel maakt. Het is een onderzoek dat u zelfstandig uitvoert en waarvan u verslag doet in uw werkstuk. Hierbij krijgt u wel begeleiding van een docent uit het vak waarop uw gekozen onderwerp betrekking heeft.

Kandidaten ontvangen aan het begin van het examenjaar een Regeling Profielwerkstuk. In deze brochure staat informatie over de eisen en voorwaarden waaraan een profielwerkstuk moet voldoen, een stappenplan, en de data waarop de verschillende beoordelingsmomenten plaatsvinden. Verder bevat de brochure een voorbeeld van een plan van aanpak en hoe een logboek eruit kan zien.

Download hier ter illustratie de PWS-informatiebrochure van het schooljaar 2016-2017.

Let op: Het behaalde cijfer voor het profielwerkstuk moet minimaal een 4 zijn.

Vrijstelling
Als u het profielwerkstuk al op een andere school hebt afgerond, krijgt u vrijstelling voor het profielwerkstuk. U moet dan wel een kopie hiervan inleveren bij de directie. Het daar behaalde cijfer wordt door de Avondhavo overgenomen.