Profielwerkstuk

AHA-WEBtIn de examenklas bent u verplicht een profielwerkstuk te maken volgens de exameneisen. Het werkstuk is een opdracht die u voor één van de vakken uit uw profiel- gedeelte maakt. Het is een onderzoek dat u zelfstandig uitvoert en waarvan u verslag doet in uw werkstuk. Hierbij krijgt u wel begeleiding van een docent uit het vak waarop uw gekozen onderwerp betrekking heeft. Als u het Profielwerkstuk al op een andere school succesvol hebt afgerond, krijgt u vrijstelling voor het profielwerkstuk. U moet dan wel een kopie hiervan inleveren bij de directie. Het daar behaalde cijfer wordt door de Avondhavo overgenomen.

Leerlingen zullen in het begin van het examenjaar een Regeling Profielwerkstuk ontvangen. Hierin staan de eisen, tijdspad en criteria voor het verslag vermeld.

LET OP:
Het profielwerkstuk is een onderdeel van het  combinatiecijfer dat zowel compensatiepunten als onderpunten kan opleveren in het examenjaar. Het combinatiecijfer is het gemiddelde van de cijfers voor I&S en het profielwerkstuk. Dit cijfer komt op uw cijferlijst te staan en telt mee in de beoordeling of u geslaagd bent of niet.