Klas 1 en 2: Rapport

AHA_21_22_web10De afdeling Avondhavo heeft drie leerjaren. Daarom spreken wij van klas 1, klas 2 en klas 3. Klas 3 is tevens het examenjaar. In klas 1 en 2 worden uw resultaten op een rapport vastgelegd.

Rapport
Voor klas 1 en 2 geldt dat het schooljaar verdeeld is in drie trimesters. Aan het eind van ieder trimester krijgt u een rapport via het leerlingvolgsysteem (LVS) om te kijken hoe u ervoor staat. De cijfers van een rapport zijn voor ieder vak gebaseerd op 2 CP’s. Daarnaast nemen enkele vakken ook toetsen af in de les die ook meetellen. Er zijn drie rapporten per schooljaar, dus in totaal maakt u voor elk vak 6 CP’s.

Op het derde rapport staan naast de cijfers van het derde trimester ook de eindcijfers. Deze eindcijfers zijn een gemiddelde van de drie rapporten. Op grond van deze eindcijfers wordt beoordeeld of u overgaat naar een volgend leerjaar. Zie voor de normering van de overgang de rubriek Overgangsnormen.

Door het leerlingvolgsysteem kunt u uw prestaties volgen.  Ook uw rapport  staat op het leerlingvolgsysteem.  U kunt uw eigen rapportlijst uitprinten.  Daarom reikt de Avondhavo in principe geen rapport 1 en 2 uit. Als u echter een officieel  -gestempeld en ondertekend-  rapport wenst of nodig heeft, kunt u dit bij de directie  aanvragen. Iedere leerling ontvangt  wel  een officieel eindrapport, het overgangsrapport.

De data van de vaststelling van de rapporten zijn:

DATA RAPPORTEN SCHOOLJAAR 2021-2022
Eerste trimester Rapport 1:
15 december 2021
CP1 / CP2
Tweede trimester Rapport 2:
6 april 2022
CP3 / CP4
Derde trimester Rapport 3 / Eindrapport:
6 juli 2022
CP5 / CP6