Rapport

rapport-1819
 
Rapport klas 1 en 2
Het schooljaar is verdeeld in drie trimesters. Aan het eind van ieder trimester krijgt u een rapport om te kijken hoe u ervoor staat. Er zijn dus drie rapporten per schooljaar. De cijfers van de rapporten zijn voor ieder vak gebaseerd op 2 CP’s. Daarnaast kennen enkele vakken ook klassenoverhoringen. Op het derde rapport staan ook de eindcijfers. Deze eindcijfers zijn een bepaald gemiddelde van de drie rapporten. Op grond van deze eindcijfers wordt beoordeeld of u overgaat naar een volgend leerjaar. Zie voor de normering van de overgang de rubriek Overgangsnormen.

Door het leerlingvolgsysteem kunt u uw prestaties volgen.  Ook uw rapport  staat op het leerlingvolgsysteem.  U kunt uw eigen rapportlijst uitprinten.  Daarom reikt de Avondhavo in principe geen rapport 1 en 2 uit. Als u echter een officieel  -gestempeld en ondertekend-  rapport wenst of nodig heeft, kunt u dit bij de directie  aanvragen. Iedere leerling ontvangt  wel  een officieel eindrapport, het overgangsrapport.

De data van de vaststelling van de rapporten zijn:

DATA RAPPORTEN SCHOOLJAAR 2018-2019
Eerste trimester Rapport 1: 18 december 2018 CP1 / CP2
Tweede trimester Rapport 2: 28 maart 2019 CP3 / CP4
Derde trimester Rapport 3 / Eindrapport: 2 juli 2019 CP5 / CP6