Klas 3: Examenjaar

AHA-WEBgIn klas 3 van de afdeling Avondhavo, sluit u uw vak(ken) af met een examen. Dit examen bestaat uit een Schoolexamen (SE) en een Centraal Examen (CE). Alleen voor het vak informatica is er geen CE van toepassing. Het SE bestaat uit drie toetsen. De cijfers van de SE-toetsen vormen 50% van uw eindcijfer. Het CE telt voor de andere 50% mee. Uw eindcijfer is dus het gemiddelde van uw SE- en CE-cijfer.

Exameneisen havo
Vanaf het schooljaar 2017-2018 gelden de volgende exameneisen:

  • Gemiddelde CE is voldoende (5.5);
  • Max. één 5 in de kernvakken (Ne, En, Wi);
  • 7 vakken profiel;
  • Rekentoets voor leerlingen zonder wiskunde in het profiel.

Regeling Schoolexamen (SE)
Leerlingen die in het examenjaar zitten, ontvangen uiterlijk 1 oktober 2022 een examenreglement voor de Schoolexamens, zowel voor de havo als het VWO.  Hierin staan regelingen van de SE’s en hoe te handelen.

Verder staat er van alle vakken wat de leeromschrijving van de SE’s , het gewicht van de verschillende SE’s en de data van de SE’s zijn. Tot slot zijn de data van de Centrale Examens aan dit document toegevoegd.

In oktober 2022 zal het reglement voor examenjaar 2022-2023 ook op de website van de Avondhavo geplaatst worden.

PERIODE SCHOOLEXAMENS
SE1 10 oktober t/m 20 oktober 2022
SE2 5 december t/m 15 december 2022
SE3 27 februari t/m 9 maart 2023