Regeling Schoolexamen

Als u in het examenjaar van de havo of VWO zit, ontvangt u uiterlijk 1 oktober 2018 een examenreglement voor de Schoolexamens (SE’s). Hierin staan de regelingen van de SE’s en hoe te handelen. Verder staat er van alle vakken wat de leeromschrijving van de SE’s, het gewicht en de data van de SE’s zijn. Tot slot zijn de data van de Centrale Examens aan dit document toegevoegd.

Raadpleeg het reglement door op de betreffende link in het onderstaand schema te klikken.

REGLEMENT SCHOOLEXAMENS AVONDHAVO ARUBA
HAVO Beschikbaar in oktober 2018
VWO Beschikbaar in oktober 2018

 

PERIODE SCHOOLEXAMENS
SE1 8 oktober t/m 18 oktober 2018
SE2 6 december t/m 19 december 2018
SE3 14 februari t/m 28 februari 2019