Regeling Schoolexamen

Als u in het examenjaar van de havo of VWO zit, ontvangt u uiterlijk 1 oktober 2017 een examenreglement voor de Schoolexamens (SE’s). Hierin staan de regelingen van de SE’s en hoe te handelen. Verder staat er van alle vakken wat de leeromschrijving van de SE’s, het gewicht en de data van de SE’s zijn. Tot slot zijn de data van de Centrale Examens aan dit document toegevoegd.

Raadpleeg het reglement door op de betreffende link in het onderstaand schema te klikken.

REGLEMENT SCHOOLEXAMENS AVONDHAVO ARUBA
HAVO Beschikbaar in oktober 2017
VWO Beschikbaar in oktober 2017

 

PERIODE SCHOOLEXAMENS
SE1 23 oktober t/m 2 november 2017
SE2 11 januari t/m 24 januari 2018
SE3 9 april t/m 20 april 2018