Regeling Schoolexamen

Als u in het examenjaar van de havo of VWO zit, ontvangt u uiterlijk 1 oktober 2016 een examenreglement voor de Schoolexamens (SE’s). Hierin staan de regelingen van de SE’s en hoe te handelen. Verder staat er van alle vakken wat de leeromschrijving van de SE’s, het gewicht en de data van de SE’s zijn. Tot slot zijn de data van de Centrale Examens aan dit document toegevoegd.

Raadpleeg het reglement door op de betreffende link in het onderstaand schema te klikken.

REGLEMENT SCHOOLEXAMENS AVONDHAVO ARUBA
HAVO Reglement Schoolexamen HAVO 2016-2017
VWO Reglement Schoolexamen VWO 2016-2017

 

PERIODE SCHOOLEXAMENS
SE1 24 oktober t/m 3 november 2016
SE2 9 januari t/m 19 januari 2017
SE3 21 maart t/m 3 april 2017