Rekenen

Rekentoets

Vanaf examenjaar 2016-2017 is de rekentoets een verplicht onderdeel van het eindexamen. De reden daarvoor is dat het rekenniveau van leerlingen vroeger te laag was. Dat zorgde voor problemen in de opleiding, op het werk en in het dagelijks leven. Daarom wordt er op school extra aandacht besteed aan rekenen en wordt getoetst of u goed genoeg rekent. Het helpt ook bij andere vakken als economie en M&O.

Alle leerlingen maken de rekentoets. U kunt rekenen dus niet laten vallen of een vrijstelling krijgen, zoals bij andere vakken wel mogelijk is. Voor het havo telt het resultaat dit examenjaar nog niet mee voor het behalen van een diploma.

Binnen het vak WiA zal in klas 1 aandacht geschonken worden aan rekenvaardigheid. Verder zal Rekenen als een apart vak met 1 lesuur in het lessenprogramma van klas 2 opgenomen worden. Het vak Rekenen wordt afgesloten met een online rekentoets en zal op een paar momenten afgenomen worden. Als u de toets niet maakt, krijgt u geen diploma.

U krijgt in totaal vier (4) kansen om de rekentoets naar behoren te maken: een (1) kans in leerjaar 2 en drie (3) in leerjaar 3.

Leerlingen van klas 2 krijgen in schooljaar 2017-2018 een (1) kans om de rekentoets te maken in de tweede afnameperiode 6 maart t/m 16 maart. Het is verplicht hieraan deel te nemen, anders kan er geen bevordering naar klas 3 plaatsvinden.

Leerlingen van klas 3 krijgen in schooljaar 2017-2018 drie (3) kansen om de rekentoets te maken.

De afnameperiodes voor het schooljaar 2017-2018 zijn:

Afnameperiodes Rekentoets schooljaar 2017-2018
1e afnameperiode 9 januari t/m 22 januari 2018
2e afnameperiode 6 maart t/m 16 maart 2018
3e afnameperiode 30 mei t/m 8 juni 2017