Rekenen

AHA_20_21_rekenen

Vanaf het schooljaar 2020-2021 is de rekentoets een verplicht onderdeel voor klas 2 en klas 3 voor leerlingen zonder wiskunde.

Alle leerlingen zonder het vak wiskunde in hun profiel in het voorexamenjaar en examenjaar maken de online rekentoets. Voor de havo telt het resultaat niet mee voor het behalen van een diploma. Aangezien de rekentoets geen onderdeel van het examen is, wordt het cijfer van de rekentoets niet op de cijferlijst vermeld, maar wordt er een verklaring afgegeven.

Bij het behalen van een 6 of hoger voor de rekentoets in het voorexamenjaar of in het examenjaar, behoeft de kandidaat de rekentoets niet overnieuw te doen.

LET OP:
De rekentoets is een verplicht onderdeel voor leerlingen zonder wiskunde in klas 2 en klas 3. Als u de toets niet afneemt, krijgt u geen diploma.