School- en Examengeld

IMG_3463-WEBSchoolgeld

Het schoolgeld voor de Avondhavo bedraagt Afl. 400,- voor zowel klas 1, 2 en 3. Dit bedrag is voor klas 1 en 2 als volgt opgebouwd: Afl. 50,- per vak (7 vakken) + Afl. 50,- administratiekosten. Als u bijvoorbeeld 4 vakken volgt, moet u Afl. 250,- betalen (Afl. 200,- + Afl. 50,-). Voor het vak I&S en Rekenen hoeft u niet te betalen. Ook voor een vrijstelling hoeft u uiteraard geen schoolgeld te betalen.

In klas 3 heeft u 6 vakken, maar u betaalt ook Afl.50,- examengeld (zie onder Examengeld) Dus: Afl.300,- ( 6 vakken) + Afl.50,- administratiekosten + Afl.50,- examengeld. Voor vrijstellingen en vakken waarvoor u al een certificaat hebt, hoeft u geen schoolgeld te betalen.

Het schoolgeld samen met de administratiekosten (en examengeld) kan op kantoor met een betaalautomaat (swipe) of per bank worden voldaan. Hieronder vindt u de nodige bank informatie:

  • rekeningnummer 617.168.00
    bij de CMB ten name van de Stichting Avondonderwijs.
    Onderwerp: schoolgeld.

Het is niet mogelijk het schoolgeld in termijnen te betalen. Schoolgeld wordt in principe niet gerestitueerd.

Examengeld

Bent u leerling van klas 3 of van het vwo, dan moet u Afl. 50,- examengeld betalen. Dit wordt gebruikt voor de huur van een zaal voor examenzittingen, diploma-uitreiking en examenpapier e.d.  Deze Afl. 50,- moet betaald worden bij inschrijving. Het bedrag kan alleen per bank betaald worden:

  • rekeningnummer 617.168.00
    bij de CMB ten name van de Stichting Avondonderwijs.
    Onderwerp: examengeld.