SE-rooster

In onderstaand schema staan de data van de schoolexamens (SE’s) voor het schooljaar 2021-2022. De datum voor het inhaal/de herkansing zal t.z.t. bij iedere periode vermeld worden. Minimaal 1 week voor aanvang van een SE worden de lokalenroosters van de vakken met datum en tijdstip op de website en op Myschoolresults geplaatst.

Voor de leerinhoud en regels bij het schoolexamen ontvangt de kandidaat in het begin van het schooljaar het SE-boekje. Dit kan na verstrekking van een hardcopy ook hier geraadpleegd worden. In het SE-boekje staan ook de regels die gelden voor deelname aan inhaal en herkansing van een SE.

SCHOOLEXAMENS
SE1 11 oktober t/m 21 oktober 2021
SE2 6 december t/m 16 december 2022
SE3 7 maart t/m 17 maart 2022