SE-rooster

In onderstaand schema staan de data van de schoolexamens. Ook de inhaal-/ herkansingdatum staat bij iedere periode vermeld. Minimaal 1 week voor aanvang van een SE worden de lokalenroosters van de vakken met datum, en tijdstip op de website en op Myschoolresults geplaatst.

Voor de leerinhoud en regels bij het schoolexamen ontvangt de kandidaat in het begin van het schooljaar het SE-boekje. Dit kan na verstrekking van een hardcopy ook hier geraadpleegd worden. In het SE-boekje staan ook de regels die gelden voor deelname aan inhaal en herkansing van een SE. U kunt het SE-boekje voor havo of vwo downloaden door op de betreffende link te klikken:

SCHOOLEXAMENS
SE1 24 oktober t/m 3 november 2016
inhaal/herkansing 24 november 2016
SE1-rooster Locatie Oranjestad
SE1-rooster Locatie San Nicolas
SE2 9 januari t/m 19 januari 2017
SE2-rooster Locatie Oranjestad
Let op: 26 januari: SE Engels Kijk- en Luistertoets
inhaal/herkansing 8 februari 2017
SE2-rooster HERKANSING
SE3 21 maart t/m 3 april 2017
SE3-rooster Locatie Oranjestad
SE3-rooster Locatie San Nicolas
inhaal 5 april 2017