SE-rooster

In onderstaand schema staan de data van de schoolexamens (SE’s) voor het schooljaar 2018-2019. De datum voor het inhaal/de herkansing zal t.z.t. bij iedere periode vermeld worden. Minimaal 1 week voor aanvang van een SE worden de lokalenroosters van de vakken met datum en tijdstip op de website en op Myschoolresults geplaatst.

Voor de leerinhoud en regels bij het schoolexamen ontvangt de kandidaat in het begin van het schooljaar het SE-boekje. Dit kan na verstrekking van een hardcopy ook hier geraadpleegd worden. In het SE-boekje staan ook de regels die gelden voor deelname aan inhaal en herkansing van een SE. Het SE-boekje voor havo of vwo kunt u aan het begin van het schooljaar hier downloaden.

SCHOOLEXAMENS
SE1 8 oktober t/m 18 oktober 2018
SE1-rooster Oranjestad
SE1-rooster San Nicolas
SE2 3 december t/m 19 december 2018
Rooster SE2 – Oranjestad
Rooster SE2 – San Nicolas
SE3 14 februari t/m 28 februari 2019
Rooster SE3 – Oranjestad
Rooster SE3 – San Nicolas