SE-rooster

In onderstaand schema staan de data van de schoolexamens (SE’s) voor het schooljaar 2017-2018. Ook de datum voor het inhaal/de herkansing staat bij iedere periode vermeld. Minimaal 1 week voor aanvang van een SE worden de lokalenroosters van de vakken met datum en tijdstip op de website en op Myschoolresults geplaatst.

Voor de leerinhoud en regels bij het schoolexamen ontvangt de kandidaat in het begin van het schooljaar het SE-boekje. Dit kan na verstrekking van een hardcopy ook hier geraadpleegd worden. In het SE-boekje staan ook de regels die gelden voor deelname aan inhaal en herkansing van een SE. Het SE-boekje voor havo of vwo kunt u aan het begin van het schooljaar hier downloaden.

SCHOOLEXAMENS
SE1 23 oktober t/m 2 november 2017
inhaal/herkansing 23 november 2017
Rooster SE1 – locatie Oranjestad
Rooster SE1 – locatie San Nicolas
SE2 11 januari t/m 24 januari 2018
Rooster SE2 – locatie San Nicolas
inhaal/herkansing 15 februari 2018
SE3 9 april t/m 20 april 2018
inhaal 25 april 2018
Rooster SE3 – locatie San Nicolas