Aanmelden voor de Avondhavo? Dat kan!

U kunt zich vanaf nu online registreren voor het schooljaar 2015-2016.

Lees a.u.b. eerst goed hoe u zich correct moet inschrijven.

Klikt u hier dan verschijnt automatisch het aanmeldingsformulier.

Hoe moet u zich inschrijven?
Het komt hier op neer:
registreren online > betalen per bank > kopieën maken > op school inschrijven.

Hieronder staat stapsgewijs hoe u dat moet doen en wat u mee moet nemen.

 • Vul het registratieformulier in, klik op PRINT en vervolgens op KLAAR.
 • Bent u al leerling in schooljaar 2014-2915, vul dan uw ID-nummer in op het aanmeldingsformulier.
 • klas 1 + 2: betaal het schoolgeld via de bank op rek.nr. 617.168.00 CMB
 • klas 3: betaal het schoolgeld + examengeld via de bank op rek.nr. 617.168.00 CMB;
 • maak een kopie van het betalingsbewijs;
 • maak een kopie van uw ID/rijbewijs/paspoort;
 • maak een kopie van je mavodiploma of rapport Colegio Arubano/Colegio San Nicolas;
 • haal een bewijs van inschrijving van de Censo (papel di 5 florin);

Neem alle formulieren/bewijzen mee naar school om u in te schrijven. Hieronder staan ze op een rijtje:

 • registratieformulier
 • betalingsbewijs schoolgeld (en voor klas 3 examengeld)
 • kopie ID
 • kopie vooropleiding
 • bewijs van inschrijving bij de Censo

Wanneer bent u ingeschreven?
Als u uw gegevens hebt ingevuld op de website, bent u geregistreerd, maar nog niet ingeschreven.
U bent pas ingeschreven als u op school bent geweest met alle papieren zoals hierboven vermeld en dit door de school in orde wordt bevonden. Alleen leerlingen die ingeschreven zijn, mogen lessen volgen.