Toelating

toelating-1920
 
Afdeling havo
Avondhavo Aruba (AHA) heeft 3 klassen. Voor toelating en plaatsing moet u voldoen aan een van onderstaande eisen.

Toelating tot klas 1:

 • AHA 1, niet over naar klas 2
 • Mavodiploma; zowel van de dag-, middag-, als avondmavo
 • Havo 3 over naar H4, minimaal 16 jaar
 • Havo 4 dagopleiding, schooljaar niet voltooid
 • Havo 4 dagopleiding;  niet over naar H5; met slechte cijfers
 • HL1 dagopleiding;  niet over naar HL2

Toelating tot klas 2:

 • AHA 1, over naar klas 2
 • AHA 2, niet over naar klas 3
 • Havo 4 dagopleiding; niet over naar H5; niet veel onvoldoendes
 • HL1 dagopleiding; over naar HL2
 • HL2 dagopleiding: niet over naar HL3

Toelating tot klas 3:

 • AHA 2, over naar klas 3
 • AHA 3, niet geslaagd
 • Havo 5 dagopleiding, niet geslaagd
 • Havo 4 dagopleiding, over naar H5
 • HL2 dagopleiding, over naar HL3
 • HL3 dagopleiding, niet geslaagd

Let op:
Indien een leerling van de EPI of andere middelbare beroepsopleiding in het bezit is van een mavodiploma, wordt hij op grond daarvan toegelaten in klas 1.

Profielkeuze
Iedere student moet een profiel kiezen (zie Profielen). Een profiel bestaat uit een aantal vakken die aansluiten bij een specifieke richting vervolgonderwijs of beroep. Een aspirant-student voor klas 1 moet tenminste op mavoniveau examen hebben gedaan voor het vak dat hij als profielvak kiest. Uitzondering hierop vormen de vakken Papiamento, Spaans, M&O, economie, geschiedenis, aardrijkskunde en informatica .

De Avondhavo heeft geen profiel met het vak CKV.

Afdeling vwo

Voor toelating aan de vwo-afdeling van de AHA moet u voldoen aan de onderstaande eis:

 • een havodiploma