VAKKEN

vakken-beta-1617

Het onderwijs op de Avondhavo is gericht op de vakken van het diploma. U volgt geen algemeen vormende vakken als LO, godsdienst, muziek en tekenen of handvaardigheid.

U heeft per vak twee of drie lesuren per week. Deze worden steeds in blokuren aangeboden.

Havo
In klas 1 en 2 is een zevende vak verplicht. Daarom is het aantal te kiezen vakken uitgebreid. Binnen profiel 1: Mens- en Maatschappijwetenschappen kan het vak informatica gekozen worden, binnen profiel 2: Humaniora kan het vak Papiamento gekozen worden en in profiel 3: Natuurwetenschappen het vak informatica. Dit houdt ook een verrijking van de profielen in.

Voor klas 3 geldt dat u 6 vakken moet volgen voor het havodiploma in schooljaar 2016-2017. Verder kunt u kiezen voor een extra vak. Nederlands en Engels is verplicht. In het profielgedeelte kunt u kiezen uit de vakken: Spaans, wiskunde A, natuurkunde, scheikunde, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, economie en M&O.

De vakken in het profielgedeelte worden in verschillende vaste combinaties aangeboden, de zogenaamde profielen. Hiervan kunt u niet afwijken.

AANTAL VAKKEN 2016-2017
Klas 1 en 2 7 vakken
Klas 3 6 vakken

 
In klas 2 volgt u ook de vakken rekenen en Individu & Samenleving (I&S). Deze vakken maken deel uit van het gemeenschappelijk deel van uw profiel.

VWO
Op het vwo kunt u vier vakken volgen: Nederlands, Engels, Spaans en Geschiedenis.