VAKKEN

AHA-WEBi

De rubriek VAKKEN bevat de volgende subrubrieken:
| Profielen | Rekenen | Individu & Samenleving | Literatura Papiamento | Profielwerkstuk |

Het onderwijs op de Avondhavo

Het onderwijs op de Avondhavo is gericht op de vakken van het diploma. U volgt geen algemeen vormende vakken als LO, godsdienst, muziek en tekenen of handvaardigheid.

U heeft per vak twee of drie lesuren per week. Deze worden steeds in blokuren aangeboden.

Aantal vakken
In alle klassen is een zevende vak verplicht. Daarom is het aantal te kiezen vakken uitgebreid. Binnen profiel 1: Mens- en Maatschappijwetenschappen kan het vak informatica gekozen worden, binnen profiel 2: Humaniora kan het vak Papiamento gekozen worden en in profiel 3: Natuurwetenschappen het vak informatica. Dit houdt ook een verrijking van de profielen in.

De vakken in het profielgedeelte worden in verschillende vaste combinaties aangeboden, de zogenaamde profielen. Hiervan kunt u niet afwijken.

In klas 2 volgt u ook de vakken rekenen en Individu & Samenleving (I&S). Deze vakken maken deel uit van het gemeenschappelijk deel van uw profiel. Ze zijn een vereiste om over te gaan.

VWO
Op het vwo kunt u vijf vakken volgen: Nederlands, Engels, Spaans, Papiamento en geschiedenis.